gtag('config', 'UA-223656223-1');

Dự án Khu đô thị Damsan Phú Xuân Thái Bình đang trong giai đoạn đẩy nhanh triển khai thi công đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật và đến ngày 09/05/2017, công tác thi công triển khai Dự án đã vượt mức tiến độ đã đề ra. Trong đó:

Công tác san nền toàn bộ diện tích của dự án đã hoàn thiện 90%:

Hầu hết, các tuyến đường đã hoàn thiện công tác đào khuôn đường và triển khai thi công làm nền lớp, song song với công tác làm rãnh thoát nước như Tuyến đường quy hoạch phía Tây Nam 40M, mặt đường Quách Đình Bảo, tuyến đường 10M trục giữa của khu đô thị Damsan Phú Xuân.

Tuyến đường số quy hoạch phía Tây Nam 40M:  Một trong những Tuyến đường huyết mạch của Khu đô thị Damsan Phú Xuân đã và đang được đẩy nhanh công tác thi công hoàn thiện. Tuyến đường đã được thi công hoàn thiện phần lớp kỹ thuật. Không chỉ thế, công tác thi công hệ thống thoát nước của tuyến này cũng được triển khai đồng bộ, hiện tại, rãnh thoát nước của tuyến đường này hoàn thiện 30% .

Tuyến đường Quách Đình Bảo: đã được hoàn thiện phần khuôn đường, đang  tiến hành triển khai đổ bê tông và xây tường rãnh thoát nước.

Hệ thống giao thông đã được hình thành khá rõ rệt xuyên suốt khuôn viên của Dự án Damsan Phú Xuân

Công tác thi công rãnh tuyến đường 10M trục giữa chính của khu đô thị Damsan Phú Xuân, đúc Tấm đan rãnh và đúc Bó vỉa cũng đang được triển khai thi công đồng bộ:

Bên cạnh sự hình thành rõ rệt của các tuyến đường – nút thắt giao thông trong khu đô thị, Hệ thống hạ tầng cấp thoát nước cũng như công tác đúc cấu kiện đang được đốc thúc đẩy nhanh công tác triển khai thi công nhằm vượt tiến độ thi công đã đề ra.

Một số hình ảnh tại công trường dự án:

( Tuyến phố Lý Bôn )

( Tuyến phố Quách Đình Bảo )