gtag('config', 'UA-223656223-1');

Khu đô thị Vũ Phúc Thái Bình Dragon City

1. Tên dự án: Khu dân cư mới xã Vũ Phúc.
2. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long
3. Hình thức đầu tư dự án:
– Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án, khớp nối với hạ tầng kỹ thuật trong khu vực;
– Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại:
+ Với diện tích đất ở phải xây dựng nhà xây thô: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp đầu tư tuân thủ quy hoạch được duyệt;
+ Với diện tích đất ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật: Chủ đầu tư thực hiện quản lý công tác xây dựng tuân thủ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình ban hành tại Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
– Đầu tư xây dựng công trình thương mại – dịch vụ: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư hoặc kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp để thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật;
– Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội: Chính quyền địa phương tổ chức đầu tư xây dựng hoặc giao cho chủ đầu tư dự án thực hiện đầu tư theo quy định;
– Đầu tư xây dựng chung cư nhà ở xã hội: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư hoặc bàn giao cho chính quyền địa phương kêu gọi đầu tư theo quy định.
. Địa điểm xây dựng: Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình
4. Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất:
4.1. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích quy hoạch khu dân cư xã Vũ Phúc: 310.000m2. Trong đó:
+ Đất ở thương mại (nhà ở liên kế): 114.145 m2;
+ Đất xây dựng chung cư nhà ở xã hội (2 khu): 11.060 m2;
+ Đất công trình văn hóa: 1.940 m2;
+ Đất công trình giáo dục: 14.300 m2;
+ Đất công trình thể dục thể thao: 3.825 m2;
+ Đất công trình dịch vụ: 9.845 m2;
+ Đất nhà ở hiện trạng: 4.705 m2;
+ Đất cây xanh: 27.695 m2;
+ Đất mặt nước: 1.520 m2;
+ Đất công trình hạ tầng kỹ thuật: 130.965 m
5. Ranh giới sử dụng đất:
– Phía Bắc giáp khu dân cư sau đường Nguyễn Trãi và sông Kiên Giang;
– Phía Nam giáp ruộng lúa;
– Phía Đông giáp đường Doãn Khuê và khu dân cư phường Phú Khánh;
– Phía Tây giáp đất trồng lúa.
6. Phương án tiêu thụ sản phẩm:
– Chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng: 1.146 lô nhà ở liên kế, diện tích mỗi lô từ 60 m2 – 130 m2;
– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thương mại: 100 lô nhà ở liên kế, diện tích mỗi lô từ 60 m2 – 130 m2;
– Đầu tư công trình dịch vụ 9.845 m2: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư hoặc kêu gọi Chủ đầu tư cấp II đầu tư xây dựng theo quy định;
– Đầu tư xây dựng chung cư nhà ở xã hội: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư hoặc bàn giao lại đất cho chính quyền địa phương kêu gọi đầu tư theo quy định.
Sản phẩm biệt thự, nhà phố thương mại (shophouse) thương hiệu Vũ Phúc Thái Bình Dragon City có thiết kế sang trọng, tinh tế & hài hòa phù hợp với mọi phân khúc khách hàng và tạo lập không gian sống lý tưởng, chuẩn mực cuộc sổng mới: an lành, tiện nghi, đẳng cấp

Theo soxaydung.thaibinh.gov.vn ngày 26/09/2017

Đăng kí nhận thông tin dự án tại:
https://docs.google.com/forms/d/1TzuGf7ezvWatTD2xe7IkAjaMWr45AUQkQTl5enEwbJ8/edit