gtag('config', 'UA-223656223-1');

Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu phố mới Riverside Vũ Quý – Vũ Trung
Dự án xây dựng khu phố mới Riverside được lập lập trên 5 khu đất thuộc xã Vũ Trung và Vũ Quý. Vị trí và ranh giới cụ thể:

Khu số 1 – Xã Vũ Quý
– Phía Đông Giáp khu dân cư hiện có và Quốc lộ 39B
– Phía Tấy giáp đất sản xuất nông nghiệp
– Phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp
– Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp
Khu 2 – Thôn 5B, xã Vũ Trung
– Phía Đông giáp sông Vân Trung Thắng
– Phía Tây giáp đất nông nghiệp
– Phía Nam giáp đất dân cư hiện có
– Phía Bắc giáp đất thương mại dịch vụ
Khu số 3 – thôn 5B, xã Vũ Trung
– Phía Đông giáp sông Vân Trung Thắng
– Phía Tây giáp đất nông nghiệp và đất dân cư hiện có
– Phía Nam giáp đất nông nghiệp
– Phía Bắc giáp đất dân cư hiện có
Khu 4 – Thôn 6 xã Vũ Trung
– Phía Đông giáp đất nông nghiệp
– Phía Tây giáp đất nông nghiệp
– Phía Nam giáp đất nông nghiệp và đất dân cư hiện có
– Phía Bắc giáp đất nông nghiệp
Khu 5 – Thôn 9, xã Vũ Trung
– Phía Đông giáp sông Vân Trung Thắng
– Phía Tây giáp đất nông nghiệp
– Phía Nam giáp đất thuỷ lợi và đất dân cư hiện có
– Phía Bắc giáp đất nông nghiệp
Tổng diện tích lập quy hoạch là 7,72ha. Trong đó:
– Diện tích quy hoạch tại xã Vũ Quý là 3,37ha
– Diện tích quy hoạc tại xã Vũ Trung là 4,35ha.
Quý khách hàng có nhu cầu quan tâm đến dự án xin vui lòng đăng ký tại đây
https://docs.google.com/forms/d/1BPLNTvF25I7HzMqYutVtwhQP03rzUgpa8mcaPlSjrVg/edit
Một số hình ảnh phối cảnh của dự án

Theo số 3499/QĐ-UBND , Thái Bình ngày 22 tháng 11 năm 2019.