gtag('config', 'UA-223656223-1');
đặt cọc mua bán nhà đất

Mua bán nhà đất – Đặt cọc và những điều cần lưu ý

Đặt cọc mua bán nhà đất được xem là thủ tục đầu tiên để bạn có thể sở hữu được bất động sản mà mình mong muốn. Tuy nhiên, thực tế thì đặt cọc nên được hiểu như thế nào? Làm sao để đảm bảo được quyền lợi của mình và giảm thiểu các rủi ro khi đặt