gtag('config', 'UA-223656223-1');

THÁI BÌNH LAND TUYỂN DỤNG 2019

NGÀY HỘI VIỆC LÀM CÙNG THÁI BÌNH LAND 2019 #THÁIBÌNHLANDTUYỂNDỤNG2019 ?? Số Lượng – 100 Chuyên viên KD Bất động sản – 5 Chuyên viên Media – 10 Thực tập sinh chuyên ngành Marketing, QTKD, Tin học, Kỹ thuật lập trình, Quản trị mạng. ⛔️⛔️ Quyền lợi nhân viên: + Được đào tạo và làm việc trong môi