gtag('config', 'UA-223656223-1');
khai thác khách hàng bất động sản tiềm năng

Khai thác khách hàng bất động sản tiềm năng (P.1) – Marketing theo phân khúc sản phẩm

Marketing theo phân khúc sản phẩm Mối quan tâm lớn nhất của một nhân viên kinh doanh BĐS là làm thế nào để có thể khai thác được các khách hàng tiềm năng? Làm thế nào để giới thiệu được sản phẩm đến khách hàng hiệu quả nhất? Để làm được điều này, việc đầu