gtag('config', 'UA-223656223-1');
tìm khách hàng bất động sản bằng profile facebook

Khai thác khách hàng bất động sản tiềm năng P.2 – Tìm kiếm khách hàng qua Facebook cá nhân

Tài khoản Facebook cá nhân tuy không chạy quảng cáo tiếp cận được nhiều người, nhưng là kênh hữu ích để bạn nuôi dưỡng những mối quan hệ đang có của mình. Nó sẽ giúp bạn tạo được một hình ảnh tốt trong mắt những người quen của bạn, ưu điểm của nó là hoàn